ONZE MENSEN

Via dialoog naar duurzame inzetbaarheid

Elke dag opnieuw maken onze medewerkers het verschil. Dankzij hun passie en talent, ideeën en inzet. Wanneer blijven zij presteren op de top van hun kunnen? Als ze van nabij worden begeleid. In 2017 ontwierpen we daarom een nieuwe performance approach.

De nieuwe benadering vervangt de klassieke jaarlijkse evaluatie door permanente feedback, dialoog en flexibele, relevante doelstellingen. Via die weg mikken we op duurzame groei: langetermijnontwikkeling volgens het tempo en de noden van de medewerker. En om alles in goede banen te leiden, introduceerden we de Xpresso-tool.

In 2018 rollen we de vernieuwende aanpak uit. Medewerker en leidinggevende krijgen zo sneller een klare kijk op prestaties en werktevredenheid: digitaal (via Xpresso) en face to face. Het einddoel? Dat de georganiseerde jaarlijkse evaluatie plaatsmaakt voor continue feedback, op een informele of formele manier.

We geven de aanpak nu tijd om te groeien. Ervan overtuigd dat het nieuwe feedbackmodel onze organisatie sterker maakt in de veranderende arbeidscontext.

Securex zet in op continue feedback en gaat de strijd aan met absenteïsme.

Opvallende afwezigheden beter beheren

Ondertussen krijgt ook Securex te maken met toenemend absenteïsme. Ons antwoord: zinvol werk en duurzame inzetbaarheid.

Hoe beheren onze leidinggevenden absenteïsme beter? Over die vraag bogen we ons in 2017. Met duurzame inzetbaarheid als grondslag, werkten we het People Dashboard uit. De cijfertool toont welke afwezigheden bijzondere aandacht vragen en stuurt daarover meldingen uit.

De leidinggevende weet dan meteen waar hij actie moet ondernemen. Tijdens een gesprek met de betrokkene bijvoorbeeld krijgt de leidinggevende meer inzicht in de situatie. Cruciaal om de juiste ondersteuning te bieden. Zodat de medewerker zich met passie kan blijven inzetten voor de organisatie.

Onze mensen in cijfers

Inclusieve arbeidsmarkt, gezonde werkvloer

Bijdragen aan beter leven en werk: de mvo-belofte van Securex in een notendop. We focussen in het bijzonder op Decent Work for All en Good Health and Well-Being, twee duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wat betekent dat concreet? We steunen initiatieven die kwetsbare mensen vooruithelpen op de arbeidsmarkt. En zetten alles op alles om onze medewerkers gezond te houden.

Inclusief aanwervingsbeleid

In december 2016 ondertekende Securex het charter Decent Work for All. We staan mensen met een beperking, laaggeschoolde jongeren en vluchtelingen bij. Eindbestemming? Duurzaam werk voor iedereen.

Net zoals in 2016, steunen we Diversicom. De organisatie die mensen met een handicap begeleidt naar een passende job. We vangen zelf twee stagiaires op: bij Externe Communicatie en Finance.

We nemen ook deel aan het project Talent2Connect, een nationaal platform dat werkgevers in contact brengt met werkzoekenden – ondersteund door vrijwillige mentors. We volgen zo de geest van SDG#17. Die promoot samenwerking om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties efficiënter te realiseren.

Sportend personeel

Securex zet zich ook in voor het VN-ontwikkelingsdoel Good Health and Well-Being. Dat luidt: “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.” Ons mvo-hart streeft dan ook naar medewerkers die zich goed in hun vel voelen. We moedigen hen aan om:

  • sport te beoefenen
  • deel te nemen aan sportevenementen
  • al sportend bij te dragen aan goede doelen

Zo liepen enkele medewerkers in 2017 mee de 20 km door Brussel voor Vredeseilanden. Anderen namen deel aan de Oxfam Trailwalker.

Ook in 2018 koesteren we Decent Work for All en Good Health and Well-Being als speerpunten van ons mvo-beleid.

MVO-projecten en partnerschappen uit 2017: