Motivatie

Langer werken is werken uit vrije wil

Duurzame inzetbaarheid gaat hand in hand met kwaliteitsvolle motivatie. Want wie in zichzelf de wil voelt om te werken, houdt het automatisch langer vol. Dat blijkt ook uit onderzoek van Securex (januari-februari 2017): werknemers die hun job leuk of zinvol vinden, willen vier jaar langer werken. Duurzaam leiderschap vervult daarbij een cruciale rol.

Niet iedereen vindt zijn job even leuk, interessant, waardevol of zinvol. De werkende Belg werkt steeds minder ‘omdat hij het zelf wil’ (= autonome motivatie). Wel ‘omdat hij moet’.

Dat weerspiegelt zich in de statistieken: de autonome motivatie daalde sinds 2009 met 7 procent. Een zorgwekkende evolutie. Want om mensen langer te laten werken, is autonome motivatie cruciaal:

  • Autonoom gemotiveerde medewerkers willen werken tot 60 jaar.
  • Niet autonoom gemotiveerde medewerkers willen werken tot 56 jaar.

Een significant verschil van 4 jaar. Al is de vooropgestelde pensioenleeftijd van 67 jaar daarmee nog buiten bereik. De oplossing ligt voor de hand: nóg meer inzetten op de ‘ik wil werken’-motivatie. Zo groeit de inzetbaarheid op lange termijn en neemt de vatbaarheid voor absenteïsme en burn-out af.

Maar hoe keren we het tij? Hoe zorgen we dat medewerkers wel uit vrije wil langer werken? Securex beveelt ABC-motivatie aan. Een focus op:

  • autonomy – meer zelfbeschikking
  • belongingness – meer verbondenheid met de job
  • competences – meer aandacht voor vaardigheden, talenten en interesses

Duurzaam leiderschap geldt daarbij als noodzakelijke voorwaarde. Het gaat om een vorm van coaching die rekening houdt met de individuele menselijke factor: de voorkeuren, ambities en persoonlijkheid van een werknemer.

De leidinggevende vervangt dan een sfeer van controle en verplichtingen door een sfeer van vertrouwen, zinvolheid en engagement. Zo krijgt de medewerker alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden. En om zich te wapenen voor de toekomst. Mogelijk moet de leidinggevende eerst zijn ingesteldheid bijstellen. Een mindset van positivity, trust en learning wordt een onmisbare eigenschap voor teamleaders en managers die toewerken naar duurzame inzetbaarheid.

Uiteraard dragen ook de schouders van de andere actoren een deel van de last:

  • De werknemer reflecteert het best over de eigen passies en doelstellingen. Hij heeft idealiter altijd een plan B in het achterhoofd. Een antwoord op de vraag: wat onderneem ik als mijn job morgen wegvalt?
  • De overheid moet het juridische en budgettaire kader scheppen voor flexibiliteit en zelfsturing – als vervanging van het ‘moeten’-verhaal.

Kortom: via motivatie werken aan inzetbaarheid? Dat is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in de maatschappij.

ONZE DIENSTEN