BURN-OUT EN ABSENTEÏSME

Samen op weg naar loopbaanveerkracht

Werkgevers krijgen almaar meer te maken met burn-out én langdurig absenteïsme. De twee uitdagingen zijn dan ook sterk gerelateerd: burn-out ligt vaak aan de basis van afwezigheden die een jaar of meer duren. Hoe keren we het tij? Met een focus op duurzame inzetbaarheid, bij alle betrokkenen.

In vijftien jaar tijd is het langdurige absenteïsme verdrievoudigd. Dat vertelt de jaarlijkse Securex-studie over absenteïsme (april 2017).

In 2016 was meer dan 3 procent van alle Belgische werknemers langer dan 1 jaar afwezig. Vooral medewerkers tussen 60 en 64 jaar (18 procent). Toch raken almaar meer dertigers en veertigers geveld.

Vanwaar die alarmerende cijfers? Twee verklaringen:

  1. spier- en gewrichtsklachten – Stress en zware fysieke arbeid, langdurig stilzitten en te weinig beweging maken ons kwetsbaar voor fysieke problemen.
  2. mentale overbelasting – Info- en digibesitas, toenemende thuis- en werkdruk en gebrek aan recuperatie jagen het stressniveau in het rood. Dat kan uitmonden in burn-out.

Over burn-out doen nog altijd mythes de ronde. Het is niet zomaar een dipje, en ook geen depressie. Het is wel het gevolg van een complex samenspel van factoren uit de werk- én privésfeer.

Het aantal Belgische bedienden met een verhoogd risico op burn-out is de afgelopen 3 jaar met ruim de helft toegenomen: van 10 naar 17 procent. Volgens datzelfde Securex-onderzoek (oktober 2017) treft burn-out vooral medewerkers tussen 35 en 39 jaar.

Willen we burn-out terugdringen? Dan moeten alle maatschappelijke actoren hun steentje bijdragen:

  • De werkgever versterkt de inzetbaarheid door iedere individuele medewerker te motiveren en door hem doenbaar en zinvol werk aan te bieden.
  • De overheid schept een juridisch kader dat maatwerk, job crafting, en tijd- en plaatsonafhankelijk werken faciliteert.
  • De werknemer vraagt zich geregeld af: sluiten deze job en werkomgeving nog aan bij mijn talenten en ambities? En vooral: leer ik voldoende bij om me aan te passen aan de arbeidscontext van morgen?

Een actieve levensstijl voorkomt ook heel wat problemen. Is de focus op gezondheid vandaag nog een nice to have? Dan wordt het snel een must have. Om absenteïsme en burn-out in te dammen en duurzame inzetbaarheid en loopbaanveerkracht te promoten.

ONZE DIENSTEN